Обавештења

Обавештење за родитеље о пријему деце у јаслице и вртић за радну 2024/2025. годину

Упис деце за радну 2024/2025. биће спроведен у периоду од 8. 4.2024. до 17. 5.2024. године.
Захтев за упис деце може се поднети искључиво електронским путем, преко портала https://еuprava.gov.rs.

Одлуку о пријему деце доноси Централна уписна комисија коју именује директор Установе.
Комисија ће радити по критеријумима формираним на основу члана 97. Став 8. Закона о предшколском васпитању и образовању („Службени гласник РС“ бр.72/09), Статуту предшколске установе и Правилнику о ближим условима за утврђивање приоритета за упис деце у предшколску установу.

Прелиминарни спискови деце примљене у јаслице и вртиће, биће истакнути 10. 6.2024. године на Управној згради ПУ „Чика Јова Змај“, вртић „Чика Јова Змај 1“, као и на сајту https://www.cikajovazmaj.rs/.

Родитељи чија деца не буду примљена или не буду задовољни одлуком Уписне комисије, могу да предају жалбе од 10. 6. 2024. до 19. 6. 2024. године. Жалбе на пријем деце по конкурсу подносиће се електронским путем на мејл upisnakomisija@gmail.com
Комисија ће жалбе родитеља разматрати од 20. 6. 2024. до 28. 6. 2024. године.

Секретаријат за образовање и дечију заштиту је утврдио следећу динамику:
1. пријем захева од 8. 4. 2024. до 17. 5. 2024.
2. прелиминарне листе 10. 6. 2024.
3. рок за жалбе од 10. 6. 2024. до 19. 6. 2024.
4. разматрање жалби од 20. 6. 2024. до 28. 6. 2024.
О расположивим капацитетима за упис деце, за радну 2024/2025. годину можете се информисати на сајту https://www.cikajovazmaj.rs/


Обавештење за родитеље о конкурсном пријему деце у четворочасовни припремни предшколски програм за радну 2024/2025. годину

Ради похађања припремног предшколског програма у 2024/2025. години, уписују се сва деца рођена у периоду од 1. 3. 2018. до 28. 2. 2019. године.
Конкурсни пријем деце одржаће се у периоду од 8. 4. 2024. до 17. 5. 2024. Неопходно је попунити Захтев за упис детета у вртић путем портала https://еuprava.gov.rs.


Oдлука о правима детета у области финансијске подршке породици са децом на територији града Београда