„1001 радост“

Јаслице „1001 радост“
Улица: Струмичка 88а, Београд
Тел: 011/2895-025
Руководилац објекта: Јасмина Марковић

Стручни сарадници:
Тања Матић – педагог
Анита Михајлов – педагог за физичко васпитање
Дубравка Кобац – логопед
Јована Јовић – социјални радник
Алма Ангелески – сарадник за унапређивање превентивне-здравствене заштите
Павле Василић – нутрициониста