„Љоља“

Вртић “Љоља”
Улица: Црнотравска 11в, Београд
Тел: 011/3984-231
Руководилац објекта: Надица Јовановић

Стручни сарадници:
Мирослава Јоксимовић – психолог
Анита Михајлов – педагог за физичко васпитање
Дубравка Кобац – логопед
Јована Јовић – социјални радник
Татјана Марковић – сарадник за унапређивање превентивно-здравствене заштите
Виолета Пешкировић – нутрициониста