„Љиљан“

Јаслице „Љиљан“
Улица: Лесковачка 4, Београд
Тел: 011/2462-750
Руководилац објекта: Татјана Павловић

Стручни сарадници:
Снежана Копривица – педагог
Анита Михајлов – педагог за физичко васпитање
Дубравка Кобац – логопед
Гордана Трмчић – социјални радник
Татјана Марковић – сарадник за унапређивање превентивно-здравствене заштите
Павле Василић – нутрициониста