„Ђулићи“

Јаслице „Ђулићи“
Улица: Пашманска 16, Београд
Тел: 011/2850-767
Руководилац објекта: Марија Младеновић

Стручни сарадници:
Вера Цвијановић – педагог
Анита Михајлов – педагог за физичко васпитање
Дубравка Кобац – логопед
Јована Јовић – социјални радник
Алма Ангелески – сарадник за унапређивање превентивне-здравствене заштите
Виолета Пешкировић – нутрициониста