„Шећерко“

Јаслице “Шећерко”
Улица: Владимира Томановића 25, Београд
Тел: Тел: 011/2884-266
Руководилац објекта: Кристина Николић

Стручни сарадници:
Тања Матић – педагог
Анита Михајлов – педагог за физичко васпитање
Дубравка Кобац – логопед
Јована Јовић – социјални радник
Алма Ангелески – сарадник за унапређивање превентивне-здравствене заштите
Милица Јоцић – нутрициониста