„Чика Јова Змај 2“

Вртић “Чика Јова Змај 2”
Улица: Саве Шумановића 1, Београд
Тел: 011/3979-133
Руководилац објекта: Слађана Николић

Стручни сарадници:
Јелена Перић – педагог
Анита Михајлов – педагог за физичко васпитање
Данка Поповић – логопед
Гордана Трмчић – социјални радник
Алма Ангелески – сарадник за унапређивање превентивне-здравствене заштите
Јагода Ковачевић Денчић – нутрициониста