„Чика Јова Змај 1“

Вртић „Чика Јова Змај 1“
Улица: Саве Шумановића 1, Београд
Тел: 011/3979-133
Руководилац објекта: Марија Димић

Стручни сарадници:
Вера Цвијановић – педагог
Анита Михајлов – педагог за физичко васпитање
Данка Поповић – логопед
Гордана Трмчић – социјални радник
Алма Ангелески – сарадник за унапређивање превентивне-здравствене заштите
Павле Василић – нутрициониста