„Сестре Букумировић“

Јаслице „Сестре Букумировић“
Улица: Игњата Јоба 69, Београд
Тел: 011/2473-261
Руководилац објекта: Виолета Дојчиновски Милојевић

Стручни сарадници:
Мина Грујин – психолог
Анита Михајлов – педагог за физичко васпитање
Данка Поповић – логопед
Алтана Егелић – социјални радник
Алма Ангелески – сарадник за унапређивање превентивне-здравствене заштите
Милица Јоцић – нутрициониста