ППП „Љоља“

Припремни предшколски програм „Љоља“ се налази при ОШ „Бора Станковић“.
Улица: Паунова 19а, Београд

Стручни сарадници:
Мирослава Јоксимовић – психолог
Анита Михајлов – педагог за физичко васпитање
Дубравка Кобац – логопед
Јована Јовић – социјални радник