ППП „Чика Јова Змај 2“

Припремни предшколски програм “ Чика Јова Змај 2″ се налази при ОШ „Змај Јова Јовановић“.
Улица: Мештровићева 19, Београд

Стручни сарадници:
Јелена Перић – педагог
Анита Михајлов – педагог за физичко васпитање
Данка Поповић – логопед
Гордана Трмчић – социјални радник