ППП „Плави чуперак“

Припремни предшколски програм „Плави чуперак“ се налази при ОШ „Ђура Даничић“.
Улица: Мештровићева 19а, Београд

Стручни сарадници:
Мирослава Јоксимовић – психолог
Анита Михајлов – педагог за физичко васпитање
Дубравка Кобац – логопед
Гордана Трмчић – социјални радник