ППП „Колибри“

Припремни предшколски програм „Колибри“ се налази при ОШ „Вук Караџић“- центар.
Улица: Ерчанска 3, Београд

Стручни сарадници:
Мина грујин – психолог
Анита Михајлов – педагог за физичко васпитање
Дубравка Кобац – логопед
Алтана Егелић – социјални радник