ППП „Васа Чарапић“

Припремни предшколски програм ” Васа Чарапић″ се налази при ОШ “Васа Чарапић”.
Улица: 14 Нова бр. 7, Београд

Стручни сарадници:
Мирослава Јоксимовић – психолог
Анита Михајлов – педагог за физичко васпитање
Дубравка Кобац – логопед
Јована Јовић – социјални радник
Татјана Марковић – сарадник за унапређивање превентивно-здравствене заштите