„Пинокио“

Вртић “Пинокио”
Улица: Богдана Поповића бб, Београд
Тел: 011/2469-634
Руководилац објекта: Горица Кампарелић

Стручни сарадници:
Јелена Перић – педагог
Анита Михајлов – педагог за физичко васпитање
Дубравка Кобац – логопед
Гордана Трмчић – социјални радник
Татјана Марковић – сарадник за унапређивање превентивно-здравствене заштите
Виолета Пешкировић – нутрициониста