„Петар Пан“

Вртић “Петар Пан”
Улица: Јове Илића 144а, Београд
Тел: 011/3976-777
Руководилац објекта: Слађана Мрвошевић

Стручни сарадници:
Јелена Перић – педагог
Анита Михајлов – педагог за физичко васпитање
Дубравка Кобац – логопед
Алтана Егелић – социјални радник
Татјана Марковић – сарадник за унапређивање превентивно-здравствене заштите
Јагода Ковачевић Денчић – нутрициониста