Одбијенице

Одбијенице/потврде да у предшколској установи нема расположивих капацитета престајемо да издајемо са почетком конкурса.

О почетку издавања одбијеница по новим захтевима за упис из 2024/2025. године бићете благовремено обавештени путем  https://www.cikajovazmaj.rs.