„Др Ненад Парента“

Вртић “Др Ненад Парента”
Улица: Генерала Харинса 31, Београд
Тел: 011/2491-620
Руководилац објекта: Ана Трифуновић

Стручни сарадници:
Мина Грујин – психолог
Анита Михајлов – педагог за физичко васпитање
Наташа Пејдић – логопед
Гордана Трмчић – социјални радник
Алма Ангелески – сарадник за унапређивање превентивне-здравствене заштите
Јагода Ковачевић Денчић – нутрициониста