„Невен“

Јаслице „Невен“
Улица: Мајска 9, Београд
Тел: 011/3945-217
Руководилац објекта: Ивана Павловић

Стручни сарадници:
Снежана Копривица – педагог
Анита Михајлов – педагог за физичко васпитање
Наташа Пејдић – логопед
Гордана Трмчић – социјални радник
Татјана Марковић – сарадник за унапређивање превентивно-здравствене заштите
Јагода Ковачевић Денчић – нутрициониста