„Наша деца“

Вртић “Наша деца”
Улица: Пиротска 17, Београд
Тел: 011/2458-065
Руководилац објекта: Јелена Матић

Стручни сарадници:
Тања Матић – педагог
Анита Михајлов – педагог за физичко васпитање
Дубравка Кобац – логопед
Гордана Трмчић – социјални радник
Алма Ангелески – сарадник за унапређивање превентивне-здравствене заштите
Павле Василић – нутрициониста