„Мила Јевтовић“

Вртић “Мила Јевтовић”
Улица: Данијелова 24, Београд
Тел: 011/2463 – 633
Руководилац објекта: Елена Тошутовић

Стручни сарадници:
Снежана Копривица – педагог
Анита Михајлов – педагог за физичко васпитање
Дубравка Кобац – логопед
Алтана Егелић – социјални радник
Алма Ангелески – сарадник за унапређивање превентивне-здравствене заштите
Јагода Ковачевић Денчић – нутрициониста