„Лептирић“

Јаслице „Лептирић“
Улица: Генерала Штефаника 4, Београд
Тел: 011/630-7850
Руководилац објекта: Татјана Животић

Стручни сарадници:
Вера Цвијановић – педагог
Анита Михајлов – педагог за физичко васпитање
Дубравка Кобац – логопед
Гордана Трмчић – социјални радник
Татјана Марковић – сарадник за унапређивање превентивно-здравствене заштите
Виолета Пешкировић – нутрициониста