Саветовалиште за заспослене и родитеље

Саветовалиште за родитеље, старатеље и запослене, ради једном месечн као тимско саветовање (психолог, педагог, социјални радник).
Обавештење о датуму рада саветовалишта, шаље се запосленима и родитељима сваког месеца у сваки објекат.
Најчешће теме су: васпитни стилови, тешкоће са дисциплиновањем, суочавање са тешкоћама у развоју детета, транзиција вртић-школа, вршњачки конфликти итд.
Саветовање се не заказује.
 Обавештавамо вас да ће Саветовалиште за родитеље, старатеље и запослене радити у среду
22. 5. 2024. у објекту „Шећерко“ (ул. Владимира Томановића бр. 25) од 8 до 14 часова.

Долазак у Саветовалиште се не заказује.