Логопедско саветовалиште

Одржава се сваке среде у месецу у периоду од 8 до 14 часова на следећим локацијама:

Вртић „Шећерко“, улица Владимира Томановића бр. 25, тел.011/2880-300

Вртић „Љоља“, улица Црнотравска 11в, тел. 011/3984-231

Родитељи могу да контактирају логопеде и путем мејла logopedskosavetovaliste.cjz@gmail.com

Рад логопеда у установи обухвата унапређење васпитног-образовног рада, процену артикулационих, графомоторних, језичких способности код цеце ППП (целодневног и четворочасовног), а по потреби и процена говорно језичких способности деце осталих узрасних група (вртићких и јаслених). Такође, обухвата и упућивање деце са одступањима у говорно језичком развоју у референтне здравствене установе, прати развој говорно језичих функција деце у групи и предлаже активности за рад са децом у оквиру групе, спровођење инклузивног васпитања и образовања.