Кутак за запослене

ХОРИЗОНТАЛНЕ РАЗМЕНЕ У НАШОЈ УСТАНОВИ
Од децембра 2023, у нашој Установи трају интерне хоризонталне размене васпитача, медицинских сестара васпитача, стручних сарадника. Хоризонталне размене су вид стручног усавршавања које представљају размене међу запосленима, на стручне теме, које имају за циљ унапређивање квалитета васпитно-образовног рада.
Од децембра 2023. до марта 2024. реализоване су интерне хоризонталне размене на теме Структурисање простора и пројектно учење и планирање.

ОСМИШЉЕН ЈЕ СПИРАЛНИ МОДЕЛ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ХОРИЗОНТАЛНИХ РАЗМЕНА У ПУ:
Стручна служба – Активи васпитача и медицинских сестараваспитача – сви објекти установе – групе за хоризонталне размене у ПУ – стручна служба – Васпитно-образовно веће ПУ

Највећи изазови овог процеса су били на пољу РЕФЛЕКСИВНЕ ПРАКСЕ ПРАКТИЧАРА И МОДЕЛОВАЊА КОНСТРУКТИВНЕ УЛОГЕ КРИТИЧКОГ ПРИЈАТЕЉА МЕЂУ ЗАПОСЛЕНИМА.
Значајан успех ових размена је највидљивији у ПРОМЕНАМА У СТРУКТУРИ ПОЈЕДИНИХ ПРОСТОРА СВАКОГ ОБЈЕКТА НАШЕ УСТАНОВЕ.
Процес и ефекти овог вида унапређивања квалитета рада су видљиви у сваком од објеката наше Установе и представљени су од стране представника 8 група за хоризонталну размену, на Васпитно-образовном већу ПУ (9. и 11. 4. 2024.), на којем је присуствовало 388 васпитача и медицинских сестара васпитача, 9 стручних сарадника и 2 помоћника директора.
У периоду од марта до маја 2024. одржавају се нове интерне хоризонталне размене на тему Документовање у „Годинама узлета“.