„Зрнце“

Јаслице „Зрнце“
Улица: Браће Јерковић 163, Београд
Тел: 011/2460-589
Руководилац објекта: Зорана Кукољ

Стручни сарадници:
Мирослава Јоксимовић – психолог
Анита Михајлов – педагог за физичко васпитање
Данка Поповић – логопед
Гордана Трмчић – социјални радник
Татјана Марковић – сарадник за унапређивање превентивно-здравствене заштите
Милица Јоцић – нутрициониста