„Звончица“

Вртић “Звончица”
Улица: Мештровићева 34, Београд
Тел: 011/3980-402
Руководилац објекта: Александра Деспотовић

Стручни сарадници:
Вера Цвијановић – педагог
Анита Михајлов – педагог за физичко васпитање
Данка Поповић – логопед
Гордана Трмчић – социјални радник
Алма Ангелески – сарадник за унапређивање превентивне-здравствене заштите
Јагода Ковачевић Денчић – нутрициониста