„Вивак“

Вртић “Вивак”
Улица: Генерал Жданова 215, Београд
Тел: 011/3906-638
Руководилац објекта: Драгана Вујић

Стручни сарадници:
Мина Грујин – психолог
Анита Михајлов – педагог за физичко васпитање
Наташа Пејдић – логопед
Гордана Трмчић – социјални радник
Татјана Марковић – сарадник за унапређивање превентивно-здравствене заштите
Милица Јоцић – нутрициониста