„Брезе“

Вртић и Јаслице “Брезе”
Улица: Милорада Умљеновића 9, Београд
Тел: 011/2460-323
Руководилац објекта: Драгица Бура

Стручни сарадници:
Вера Цвијановић – педагог
Анита Михајлов – педагог за физичко васпитање
Данка Поповић – логопед
Јована Јовић – социјални радник
Алма Ангелески – сарадник за унапређивање превентивне-здравствене заштите
Милица Јоцић – нутрициониста