К3, кат.бр. 730

У складу са планом рада Установе за радну 2019/2020 годину, дана 29.02. и  01.03.2020.године, од 09-16 часова у објекту ,,Сестре Букумировић”, реализован је семинар ,,Позитивно васпитање позитивна дисциплина у вртићу''.

Аутори и реализатори семинара: Жана Ердељан, дипл.психолог, Дијана Радојковић, професор педагогије, Ивана Мушкиња, спец. психосоцијал.приступа у соц.раду.

Општи циљеви: Хуманији однос према деци, оснаживање и подстицање њихових потенцијала. Стварање предуслова за развој самопоуздања и самодисциплине.

Специфични циљеви: Стицање знања о приступу Позитивне дисциплине. Оспособљавање за примену техника васпитавања деце уз избегавање замке ауторитарног и попустљивог стила васпитања. Умеће препознавања и мобилисања капацитета деце, као и подстицања социо-емоционалног развоја. Оспособљавање за учење деце социјалним и животним вештинама-решавању конфликата, емпатији, тражењу решења а не кривца, односу сарадње, толеранцији на различитост. Стицање знања и вештина којима одрасли позива децу да открију за шта јесу способна (подстиче коришћење личне моћи и аутономије). Стицање сигурности деце у праведност васпитних поступака које одрасли примењује, не користећи награду и казну.

Семинар је реализован за групу од 30 учесника из  ПУ,,Чика Јова Змај''.

Семинару су присуствовали: стручни сарадници педагози,психолози, педагог за физичко васпитање, сарадник социјални радник, сарадник за превентивну здравствену заштиту у оквиту Тима за заштиту деце од злостављања и занемаривања и васпитачи и медицинске сестре васпитачи.

Семинар је успешно реализован уз активно учешће свих присутних.