К1, каталошки број програма 652

У складу са планом рада Установе за радну 2019/2020 годину, дана 14. и 15.03.2020. године, од 10-18  часова у објекту ,,Мала сирена”, реализован је семинар ,,Од питања до сазнања-пројектно планирање кроз драмско истраживачко питање''.

Семинар је реализован за групу од 30 учесника из  ПУ,,Чика Јова Змај''.

На семинару су присуствовали: стручни сарадници психолог и педагог,  22 васпитачa из објекта ,,Мала сирена'', васпитачи и медицинске сестре васпитачи из осталих објеката.

Аутори и реализатори семинара: Душица Бојовић, дипломирани васпитач, Центар за драмски метод ИнДрама, Емина Живојиновић, дипломирани васпитач, ПУ „Нада Наумовић”.

Општи и специфични циљеви семинара су:

-Стицање теоријских и практичних знања учесника како драмски метод и његове технике доприносе кроз своја комплексна и оригинална решења, да програм васпитно-образовног рада са децом буде интегрисан, а процес учења искуствен, истраживачки и критички.

-Унапређење знања полазника о пројектном планирању и тематском истраживању помоћу драмских техника, где исход није унапред одређен него се открива у процесу.

 -Упознавање са појмом драмског истраживачког учења и његова имплементација у оквиру пројекта.

-Унапређење знања полазника са специфичним драмским техникама које подстичу и пружају могућност деци и васпитачима да активно и заједнички партиципирају у планирању и реализацији пројекта.

- Упознавање полазника са иновативним приступом курикулуму кроз драмску технику -„Експертски плашт„.

-Унапређење способности учесника да критички процењују свој рад и отвореност према новом.

-Обука о начинима евалуације учешћа деце у драмском процесу.

Семинар је успешно реализован уз активно учешће свих присутних.