К3, кат. бр. програма 701

У складу са планом рада Установе за радну 2019/ 2020 годину , дана  22. и 23.02.2020. годинеод   09 до 17  часова у објекту  ,,Плави чуперак”, реализован је семинар ,,Дете у животно практичној ситуацији у вртићу''.

Аутори и реализатори семинара су: Ранка Маринковић, васпитач , Љиљана Ђокић, васпитач спец.отвореног предшколског.

Општи циљеви: Јачање капацитета васпитача у планирању и подршka деци кроз рутине, ритуале ,ситуацијe у вртићу и ван вртића.Стављање у познате и прихватљиве оквире који доприносе сигурности и самопоуздању деце.

 

Специфични циљеви: Сензибилисање учесника за најчешће рутине уз размену искуства добре праксе као основе за развој сигурности и самопоуздања код деце. - Разумевање предности рутина и ритуала у индивидуалном и инклузивном раду са децом -Приказ и размена аутентичних ситуација у вртићу и ван њега као прилика за учење деце из перспективе проверених , добрих примера праксе.

 

Семинар је реализован за 60 запослених из ПУ, у две групе по 30 учесника.

Дана 22.02.2020.године на семинару су присуствовали  Директор Установе, стручни сарадник педагог и васпитачи из објекта ,,Мала сирена'', док су дана 23.02.2020.године на семинару присуствовали стучни сарадници логопеди , педагог,  васпитачи и медицинске сестре васпитачи. 

Семинар је успешно реализован уз активно учешће свих присутних.