Дана 22.02.2020.године , у периоду од 08 до 14 часова на Саобраћајном факултету, у Београду реализована је обука ,, Савремени концепт саобраћајног васпитања и образовања у предшколским установама'', у организацији Саобраћајног факултета, Универзитета у Београду.

Циљ програма је да се унапреди процес саобраћајног образовања и васпитања у предшколским установама и у основним школама у Београду, у складу са одредбама Закона о безбедности саобраћаја на путевима, надлежностима и одговорностима Града.

На обуци је присуствовало 30 васпитача из ПУ,,Чика Јова Змај''.