У складу са планом рада Установе за радну 2019/2020 годину, дана 16.11.2019. године,  од 09-17 часова у објекту ,,Сестре Букумировић”, реализован је семинар ,,Заједничке моторичке активности деце и родитеља у ПУ''.

К3- каталошки бр.  707

Реализатори семинара су :

-Драган Живановић, професор физичког васпитања

-Дуња Јовановић, васпитач ПУ Раковица

На семинару је присуствовало 28 учесника ( васпитачи и стручни сарадник педагог за физичко васпитање),

На семинару су обрађене теме: карактеристике развоја моторике деце предшколског узраста, заједничко вежбање деце и родитеља, усмерене моторне активности деце и родитеља, услови за реализацију програма физичких активности деце и родитеља, примери различитих организационих облика физичких активности деце и родитеља и моторичко-ритмичке игре.

Кроз размену искустава реализатора и учесника семинара, понуђени су конкретни предлози појединих заједничких моторичких активности које могу применити у редовном раду и указани су позитивни ефекти оваквог облика рада.