У складу са планом рада Установе за радну 2019/2020 годину , дана  02. и 03.11.2019. године, од 09-16 часова у објекту ,,Невен”, реализован је семинар

,,Позитивно васпитање- позитивна дисциплина у вртићу''.

Општи циљеви:

Хуманији однос према деци, оснаживање и подстицање њихових потенцијала. Стварање предуслова за развој самопоуздања и самодисциплине.

Специфични циљеви:

Стицање знања о приступу Позитивне дисциплине. Оспособљавање за примену техника васпитавања деце уз избегавање замке ауторитарног и попустљивог стила васпитања. Умеће препознавања и мобилисања капацитета деце, као и подстицања социо-емоционалног развоја. Оспособљавање за учење деце социјалним и животним вештинама-решавању конфликата, емпатији, тражењу решења а не кривца, односу сарадње, толеранцији на различитост.

Аутори и реализатори семинара су :

-Жана Ердељан, дипл.психолог

-Дијана Радојковић, професор педагогије

-Ивана Мушкиња, спец. психосоцијал.приступа у соц.раду.

 

На семинару је присуствовало 30 учесника ( васпитачи и медицинске сестре васпитачи),

Семинар је успешно реализован уз активно учешће свих присутних.