Дана  15.06. и 22.06.2019.године у објекту ,,Сестре Букумировић ”, у периоду од 09-17 часова, реализована су два семинара под називом ,, Подстицајно окружење у вртићу ''.

К2,Каталошки број програма: 681

Аутори и реализатори су: ЦИП- Центар за интерактивну педагогију

  • Наташа Дражић-педагог
  • Александра Петровић-васпитач
  • Милош Зорица-васпитач

Теме програма:Аспекти подстицајне средине, прилагођавање подстицајне средине за учење различитим дечијим потребама, рутине и правила кроз визуелна средства, моја васпитна група као подстицајно окружење.

Циљеви програма: Креирање подстицајне средине прилагођене потребама деце и других актера процеса учења.

На семинару је присусвовало 56 запослених ( Директор Установе,стручни сарадници- логопед ,психолог,педагог за физичко васпитање, васпитачи и медицинске сестре васпитачи).

Семинар је успешно реализован уз активно учешће свих присутних.