Дана  31.05.2019. године у објекту ,,Невен ”, у периоду од 10- 18 часова, реализован је семинар ,, Дечје ликовно стваралаштво и сценска уметност''.

Каталошки број програма: 968

Аутори и реализатори су: проф. др Сања Филиповић, ФЛУ, Београд

Цветин Аничић, дипломирани глумац луткар,редитељ

Сузана Поњавић, историчар уметности

Циљ семинара:  унапређивање методичких компетенција запослених у образовању за интердисциплинарно повезивања образовних садржаја у области ликовног, говорног и драмског стваралаштва предшколске деце.

На семинару је присусвовало 30 запослених ( стручни сарадник логопед, васпитачи и медицинске сестре васпитачи).

Семинар је успешно реализован уз активно учешће свих присутних.