Удружење васпитача Београда организовало је семинар 02.03.2019. у вртићу „Мала сирена“, Кеј ослобођења ББ – Земун.

Аутори:  Радмила Ивановић- педагог, саветник и надзорник; Татјана Ристивојевић- стручни сарадник.

Теме програма:  Основе програм; Реалан програм; Везе и специфичности; Дете у програму; Дете у говорним разменама; Родитељи у васпитној групи.

Циљеви:  Подршка у развоју професионалних компетенција кроз практично делање и сагледавање праксе из перспективе деце и породице.