Удружење васпитача Београда организовало је семинар у нашој установи  ПУ "Чика Јова Змај" у вртићу "Дизниленд", Адмирала Вуковића бр.5, 23-24.02.2019.

Аутори:   Др Мирјана Марковић, доктор дидактичко-методичких наука-језик и књижевност; Славица Томић, струковни васпитач, специјалиста за реализацију методике припремног предшколског програма; Слободанка Миловановић, струковни васпитач, специјалиста за реализацију методике припремног предшколског програма.

Циљеви:  Упознавање са садржајима и поступцима којима се остварујуциљеви, задаци и игровне активности на развоју предвештина ране писмености усмерених да дете предшколског узраста природним путем открива писани говор.

Тема програма:  Слушај и извори; Покажи; Разноврсне радне-игровне активности из праксе; Специфичности рада у Припремном предшколском програму; Текстуалне игре знацима; Графомоторика; Слово је знак за глас.