Реализована едукација хуманитарне организације "Дечје срце", са темом: ,,ОБУКА СТРУЧЊАКА ЗА ПРИМЕНУ КОНКРЕТНИХ ПОСТУПАКА У ЦИЉУ ПОБОЉШАЊА ФУНКЦИОНАЛНОСТИ ОСОБА СА СМЕТЊАМА У МЕНТАЛНОМ РАЗВОЈУ.

Дана 23.-24.03.2019.године и 06.-07.04.2019.године у објекту "Сестре Букумировић", реализована је едукација "Обука стручњака за примену конкретних поступака у циљу побољшања функционалности особа са сметњама у менталном развоју".

Аутори и реализатори едукације су: Сашенка Мирковић, дипл.дефектолог-олигофренолог и Горан Ројевић, дипл.дефектолог-олигофренолог.

Едукацији су присуствовали помоћник Директора, чланови тима за инклузивно образовање, стручни сарадник психолог, стручни сарадник логопед, сарадник дипломирани социјални радник и васпитачи.

Циљ обуке је примена конкретних и практичних поступака у раду са децом са сметњама у менталном развоју.

Едукација је успешно реализована уз активно учешће свих присутних.