8. децембра 2018.године у ПУ „Чика Јова Змај” реализован  је семинар са темом „Конфликти између наставника (васпитача) и родитеља и стратегије решавања”.

Аутори и реализатори програма су:  Маријана Стефановић, дипломирани психолог и психотерапеут и Боринка Стојиловић, наставник разредне наставе.

Приоритетна област на коју се програм односи: 

Јачање васпитно-образовне улоге Установе кроз развијање програма превенције насиља, дискриминације, злостављања и занемаривања.

Општи циљ програма :

Примена конструктивних поступака при решавању проблема у ситуацијама кризе и конфликата у интеракцији васпитача и родитеља.

Специфични циљеви програма:

  • Развијање и примена ненасилних комуникационих стратегија,
  • Планирање мера превенције конфликата са родитељима.
  • Оспособљавање васпитача да растумаче властите потребе у ситуацији конфликата.

Семинару су присуствовали васпитачи, медицинске сестре васпитачи и стручни сарадник.