Од 04. до 07. октобра 2018. у хотелу „Јуниор” у Брзећу одржана је XI стручна конференција медицинских сестара Предшколских Установа Србије, коју је организовао Савез Удружења медицинских сестара Предшколских Установа Србије.

Циљ скупа је био „Унапређивање професионалних компетенција медицинских сестара васпитача разменом знања и искустава примера из праксе и одговорно усмеравање властитог професионалног развоја у процесу целоживотног учења”.

Наша Установа се успешно представила радовима:

– „Проширивање дечјег искуства кроз интеракцију, активности  истраживања, сазнавања и упознавања – Занимања људи” . Реализатори су медицинске сестре васпитачи: Татјана Животић, Марија Петровић, Марија Радовић, Александра Јовановић, јасле  „Лептирић”. Рад је припремљен уз подршку стручног сарадника логопеда Данке Поповић. У презентацији је приказано на који начин су деца проширивала и богатила своја искуства кроз упознавање са различитим занимањима људи (занимање медицинске сестре, фризера, стоматолога, логопеда и др.)

– „Рано препознавање поремећаја говора и социо-емоционалног развоја деце”; реализатор је била медицинска сестра васпитач Јасмина Марковић, јасле „1001 радост”. У презентацији је приказан значај раног откривања поремећаја говора и социо емоционалног развоја детета, као и значајна улога медицннсих сестара васпитача у раном откривању поремећаја као и у стимулацији говорно језичког и социо-емоционалног развоја детета.

– „Моје прве игре”; реализатори су медицинске сестре васпитачи Снежана Апци Марић и Петра Поповић,  јасле „Љиљан”. У  презентацији је приказано на који начин се стимулише чулна осетљивост код деце јасленог узраста кроз игру са структуираним и полуструктуираним материјалима (игра убаци куглице од желатина у тунел, слика од шлага, дувамо обојену сапуницу, истраживачке и манипулативне игре експандираним пиринчем и др.).

– „Подстицање развоја чулне осетљивости на јасленом узрасту”; реализатори су медицинске сестре васпитачи Кристина Рађеновић, Тихана Марјановић, Јасна Безбрадица, јасле „Љоља”. У презентацији су приказане активности и дидактичка средства којима се подстиче развој чулне осетљивости код деце јасленог узраста (пронађи у посуди, погледај па упецај, сензорни воз, сензорне мирисне тегле, сензорне манипулативне табле, сат, звучне звечке и др.)

– „Дидактичка средства за подстицање развоја говора деце јасленог узраста”; реализатори медицинске сестре васпитачи Иванов Славица, Николић Кристина и Татјана Батавељић, јасле „Шећерко”. У  презентацији су приказане активности и дидактичка средства (сензорне сликовнице) које се користе у раду са децом јасленог узраста у циљу подстицања говорно језичког развоја (језичка игра, игра погоди, говорне игре упознавања ликова, музичке игре и др.)

Стручној конференцији су, као слушаоци, присуствовале и медицинске сестре васпитачи Марија Милорадовић, Емилија Младеновић и Милица Јеличић (испред организационог одбора). 

На стручној конференцији, поред хоризонталне размене, медицинске сестре васпитачи стекле су нова искуства која су применљива у васпитно-образовном раду са децом и која повећавају компетенције медицинских сестара васпитача.