Обука о диверсификацији предшколског васпитања и образовања у оквиру пројекта „Вртићи без граница 3 – подршка унапређивању друштвене бриге о деци и предшколског васпитања и образовања на локалном нивоу” реализована је у вртићима „Невен” и „Мала сирена” (у оквиру ПУ „Чика Јова Змај” на Вождовцу) и трајала је од 19. до 21. маја 2017.

Сусретом тимова предшколских установа „Чукарица”, „Чика Јова Змај” и „Зрењанин”  у вртићу „Невен” на Вождовцу, отпочела је обука о диверсификацији предшколског васпитања и образовања у оквиру пројекта Вртићи без граница 3 – подршка унапређивању друштвене бриге о деци и предшколског васпитања и образовања на локалном нивоу”.

Тимови су се упознали са стратешком политиком, мерама и статистичким подацима о обухвату деце предшколским васпитањем и образовањем у Србији и Европским политикама и праксама у овој области. Заједно ће планирати развој програмске понуде у својим установама, за децу узраста 3 до 5,5 година, којима ће укључити што већи број деце која нису укључена ни у један програм ПВО-а, посебно деце из осетљивих група.

У току обуке, настала је и песма једне од учесница, Олгице Бабић Бијелић (ПУ „Зрењанин”):

„Кућа за сву децу
Ми имамо кућу
за сву децу,
имамо срце за све људе,
дођите да растемо заједно,
да свима лепше буде
И ви ћете бити
наша снага,
игра је и нама драга,
хајде да заједно
тражимо знање - највеће од свих блага,
где су срећна дечја лица,
ту је вртић без граница!”