У периоду од 22. до 25. новембра 2016. године, Тим за заштиту деце од насиља, злостављања и занемаривања одржао је четири тросатне радионице за руководиоце свих објеката и чланове ширег тима за заштиту.

Тема радионице је била „Примена протокола за заштиту деце од насиља, злостављања и занемаривања”. Учествовало је 74 запослених и један родитељ. До краја 2016. године очекује се завршетак спровођења истих радионица, у сваком од објеката ПУ „Чика Јова Змај”.