• О правилној исхрани деце брину нутриционисти-дијететичари и цео тим људи који ради на припреми њихових оброка
  • Сви енергетски, градивни и заштитни фактори су у оптималном односу за раст и развој одређеног узраста детета
  • За јеловнике се бирају намирнице које задовољавају високе критеријуме квалитета  с обзиром на осетљивост ове популације; сезонског су карактера што гарантује њихову природну зрелост и микробиолошку исправност
  • Хигијенско-санитарни услови складиштења и чувања намирница, као и припреме оброка су на задовољавајућем нивоу
  • За све потребне информације можете се обратити стручној служби за исхрану на телефон: 3975-627

 

Сваког дана припремају се и сервирају по 4 оброка, а потребе деце распоређене су у следеђем процентуалном односу:

  • Доручак 25%
  • Воћна ужина 5%
  • Ручак 30%
  • Ужина 15%

Наши дијететичари пажљиво састављају јеловнике за сваки ураст посебно. Нормативе исхране одредио је Градски завод за заштиту здравља који прати и контролише квалитет исхране, примену норматива и хигијенско стање у кухињама.

Извештаји о резултатима контроле достављају се Установи са прегледом мера за унапређење.