У развоју говора постоје велике индивидуалне разлике. Дете прву реч може да изговири са девет месеци, али и са две године, а да касније постигне нормалан говорни развој. Кашњење у развоју говора може бити, дакле, индивидуална развојна карактеристика, али и поремећај.

 


Кашњење у развоју говора као индивидуална развојна карактеристика има следећа обележја:

  

 • кашњење није значајно
 • задржан је нормалан развојни ред
 • не постоји други поремећај
 • у породици могу постојати особе које су имале слични говорни развој
 • дете не припада групи деце ризичне за говорно језички развој
 • слух је нормалан.

Кашњање у развоју говора као говорни поремећај има следеће одлике:

 • кашњење је већег степена
 • поремећен је развојни ред
 • постоје и други удружени поремећаји
 • у породици могу постојати особе са говорним поремећајем
 • дете има неку од болести која може да угрози говорно језички развој

Посебну опрезност треба да изазове ситуација када после нормалног говора дође до застоја у његовом развоју или када дете губи већ стечене говорне способности.
Узроци говорних поремећаја могу бити различити, а потичу од средине у којој оно живи. У свим случајевима говорног поремећаја потребно је обратити се стручњаку, логопеду који ће спровести дијагностичку обраду и одредити одговарајући третман.
 

Општи принципи логопедског третмана

 • са третманом треба отпочети што раније
 • децу на коју је деловао неки штетни фактор треба превентивно третирати,започети стимулацију говорног развоја не чекајући да се поремећај испољи
 • родитељи су активни учесници у спровођењу третмана, а дужност је логопеда да их за то оспособи у одговарајућој мери
 • третман траје док се говорно језички поремећај не отклони, а ако то није могуће потпуно отклонити, логопедски тртман се спроводи до максимално могућег прага за дато дете.