Упутство за родитеље и васпитаче:


Настојте да у породици створите атмосферу без журбе и напетости. Бавите се што више дететом кроз заједничке и организоване активности.

Успоставите основне ритмове прилагођене узрасту детета:

  • одлазак на спавање и буђење  у одређено време;
  • узимање главних оброка у одређено време;
  • организујте дан детета тако да оно зна када може да се игра а када треба да извршава одређене дужности.

Говорите сталожено без прекидања и упадања једно другом у реч.Контролишите своје понашање и понашање других особа у околини у односу на муцање детета:

  • када замуца стрпљиво га сачекајте да каже и не помажите му у говору(не рећи уместо њега,не тражити да понови);
  • обратите пажњу на оно што дете говори, а не како говори;
  • створите му утисак да пред собом има довољно времена за говор без обзира на говорне потешкоће и да га стрпљиво чекате;
  • што мање тражити да говори. Читајте му лагано веселе приче, смиреним, топлим и лаганим темпом;
  • Не сажаљевајте га због муцања. Сажаљевање не испољавајте ни примедбама нити изразом лица.

Не дозвољавајте да стиче повластице због овог проблема,али га због тога и не кажњавајте.

Проналазите активности које дете може успешно да обави и реално хвалитењегов труд и успех.

Усагласите васпитне ставове и доследно их спроводите.

Ако дете поставља питање о говорном проблему, адекватно му објасните суштину муцања и мотивишите газа третман, ако је потребан.