Сајам науке

Сајам науке представља манифестацију која презентује истраживачки рад деце предшколског узраста из одређене научне области. Још од 2013. године се почело са овим пројектом и као пример добре праксе задржао се и постао је традиционалана манифестација ПУ „Чика Јова Змај“. Сваке године, током пролетњих месеци, одржава се у дворишту вртића „Сестре Букумировић“ и тад је могуће видети на једном месту продукте рада свих предшколских група на општини Вождовац и узети учешће у неком од многобројних експеримената из света науке. 

Сама идеја Сајма науке је проистекла из теоријских знања о детету и начину на који оно сазнаје свет око себе. Наиме, дете предшколског узраста има велику потребу за истраживањем и откривањем света око себе, оно је унутрашње мотивисано да сазнаје појаве које га окружују. Рано учење је основ за касније учење, што значи да је бављење науком на предшколском узрасту одличан начин да се побуди интересовање за бављењње науком у каснијем добу. Сам начин како дете сазнаје свет око себе у првим годинама живота постаје основа за развијање способности детета да у каснијим годинама решава проблеме и развија логичко и дедуктивно закључивање.

 Научна област се бира пратећи дечја интересовања, а на основу свакодневне и месечне евалуације белешки и планова рада у књизи васпитача и део је процеса праћења дечјег развоја и интересовања. Занимљив део процеса је и израда научних постера током реализације активности на којима је фотографијама приказан ток огледа-хипотезе које деца постављају, процес активности и закључак који су извели. Један од задатака постера јесте и да деци омогући да боље прате своје учење, да подигне конкретне активности на апстрактни ниво и да их мотивише  за нова открића.

Важан сегмент, без којег не би прича била потпуна,  је сарадња са породицом. Од самог почетка пројекта родитељи су укључени у пројекат кроз различите видове сарадње и улоге које преузимају: презентовање садржаја активности путем паноа, прикупљање материјала за истраживачке игре и активности, радионице са родитељима на којима се израђују средства. Родитељи су и реализатори огледа са децом, организатори посета научним иституцијама и волонтери на Сајму науке. Овакав начин учешћа пружа прилику родитељима да се упознају са дечјим интересовањима, стекну бољи увид у васпитно образовни рад те да активно учествују у релизацији пројекта у складу са својим интересовањима и могућностима.

Процес откривања природних наука је дуг процес. Овим пројектом деца имају прилику да манипулишу различитим материјалима, постављају хипотезе, експериментишу и изводе закључке о научним појавама, упознају се са новим појмовима из различитих наука, негују истражвачки дух, друже се са децом из других вртића и обогаћују искуставо у друштвеној средини.

Са радошћу вас очекујемо на неком будућем дружењу на Сајму науке ПУ „Чика Јова Змај“.