Чика Јова Змај 1

ОШ „Васа Чарапић“ - Бели Поток

Бели Поток, Авалска 48а

011/3906-981

Радно време: 13-17 часова