У оквиру „Чика Јовине недеље” у јаслама „Шећерко” организовали смо низ активности са акцентом на област развоја говора, при чему смо, као средство, користили песме Чика Јове Змаја.

Презентоваћемо једну активност са оваквим приступом (интегрисаног) учења. У активности учествују II старија и I старија јаслена група. 


Аутори и реализатори: Снажана Апци, Кристина Николић и Нина Ђујић
Тема: Песма „Пера као доктор”, Јован Јовановић Змај
Циљ: Богаћење свеукупног говорног потенцијала

У уводном делу, мед. сестре-васпитачи окупљају децу и рецитују песму, а потом на лутки-беби показују делове тела (као што песма каже). Затим позивају децу да показују делове тела и именују их.
У централном делу активности, деци се презентује реквизит – „прави” медицински стетоскоп. Мед.сестре-васпитачи мотивишу децу да га разгледају и опипају; потом деци мере пулс и притисак. Деца посматрају са одушевљењем како се трака за притисак пуни ваздухом и казаљку на мерачу; потом мед.сестра-васпитач ставља деци слушалице да ослушкују откуцаје срца (своје, а затим и својих другара) уз пропратна објашњења.
У завршном делу активности – разговор о одласку код лекара.